შესავალი კურსი “რა უნდა ვიცოდეთ გარემოს ქიმიური დაბინძურების შესახებ”, ლექცია 5, ქეთევან კუპატაძე, Ilia State University INTRO NAT EL 109

Description:

შესავალი კურსი “რა უნდა ვიცოდეთ გარემოს ქიმიური დაბინძურების შესახებ”, INTRO NAT EL 109. ლექცია 5, ნაწილი 1

შესავალი კურსი “რა უნდა ვიცოდეთ გარემოს ქიმიური დაბინძურების შესახებ”, INTRO NAT EL 109. ლექცია 5, ნაწილი 2

შესავალი კურსი “რა უნდა ვიცოდეთ გარემოს ქიმიური დაბინძურების შესახებ”, INTRO NAT EL 109. ლექცია 5, ნაწილი 3

http://www.youtube.com/watch?v=–ORmGJ_iK0&feature=youtu.be

შესავალი კურსი “რა უნდა ვიცოდეთ გარემოს ქიმიური დაბინძურების შესახებ”, INTRO NAT EL 109. ლექცია 5, ნაწილი 4

Be Sociable, Share!

Post a Comment