მასალის გამოყენების ფორმები მეოცე საუკუნის ხელოვნებაში, ლექცია 7, ნათია ბახტაძე, Ilia State University HUM-HOA-EL-114

Description:

მასალის გამოყენების ფორმები მეოცე საუკუნის ხელოვნებაში, ლექცია 7, ნაწილი 1, ნათია ბახტაძე, Ilia State University HUM-HOA-EL-114

მასალის გამოყენების ფორმები მეოცე საუკუნის ხელოვნებაში, ლექცია 7, ნაწილი 2,  ნათია ბახტაძე, Ilia State University HUM-HOA-EL-114

Be Sociable, Share!

Post a Comment