მასალის გამოყენების ფორმები მეოცე საუკუნის ხელოვნებაში, ლექცია 8, ნათია ბახტაძე, Ilia State University HUM-HOA-EL-114

Description:

მასალის გამოყენების ფორმები მეოცე საუკუნის ხელოვნებაში, ლექცია 8, ნაწილი1, ნათია ბახტაძე, Ilia State University HUM-HOA-EL-114

მასალის გამოყენების ფორმები მეოცე საუკუნის ხელოვნებაში, ლექცია 8, ნაწილი 2, ნათია ბახტაძე, Ilia State University HUM-HOA-EL-114

Be Sociable, Share!

Post a Comment