მასალის გამოყენების ფორმები მეოცე საუკუნის ხელოვნებაში, ლექცია 9, ნათია ბახტაძე, Ilia State University HUM-HOA-EL-114

Description:

მასალის გამოყენების ფორმები მეოცე საუკუნის ხელოვნებაში, ლექცია 9,  ნაწილი 1, ნათია ბახტაძე, Ilia State University HUM-HOA-EL-114

მასალის გამოყენების ფორმები მეოცე საუკუნის ხელოვნებაში, ლექცია 9, ნაწილი 2, ნათია ბახტაძე, Ilia State University HUM-HOA-EL-114

მასალის გამოყენების ფორმები მეოცე საუკუნის ხელოვნებაში, ლექცია 9, ნაწილი 3, ნათია ბახტაძე, Ilia State University HUM-HOA-EL-114

Be Sociable, Share!

Post a Comment