ისტორიული აზრის განვითარების ეტაპები. ლექცია 11; დავით მალაზონია. Ilia State University. HUM-HIST-EL-130

Description:

ისტორიული აზრის განვითარების ეტაპები. ლექცია 11; ნაწილი 1. დავით მალაზონია. Ilia State University. HUM-HIST-EL-130

ისტორიული აზრის განვითარების ეტაპები. ლექცია 11; ნაწილი 2. დავით მალაზონია. Ilia State University. HUM-HIST-EL-130

ისტორიული აზრის განვითარების ეტაპები. ლექცია 11; ნაწილი 3. დავით მალაზონია. Ilia State University. HUM-HIST-EL-130

ისტორიული აზრის განვითარების ეტაპები. ლექცია 11; ნაწილი 4. დავით მალაზონია. Ilia State University. HUM-HIST-EL-130

Be Sociable, Share!

Post a Comment