კოსმოსური სხივების ფიზიკა, ლექცია 8, ბიძინა კაპანაძე, Ilia State University M004-3-04259 –

Description:

 

კოსმოსური სხივების ფიზიკა, ლექცია 8, ნაწილი 1,  ბიძინა კაპანაძე, Ilia State University M004-3-04259 –

კოსმოსური სხივების ფიზიკა, ლექცია 8, ნაწილი 2,  ბიძინა კაპანაძე, Ilia State University M004-3-04259 –

კოსმოსური სხივების ფიზიკა, ლექცია 8, ნაწილი 3,  ბიძინა კაპანაძე, Ilia State University M004-3-04259

კოსმოსური სხივების ფიზიკა, ლექცია 8, ნაწილი 4,  ბიძინა კაპანაძე, Ilia State University M004-3-04259

კოსმოსური სხივების ფიზიკა, ლექცია 8, ნაწილი 7,  ბიძინა კაპანაძე, Ilia State University M004-3-04259

კოსმოსური სხივების ფიზიკა, ლექცია 8, ნაწილი 8,  ბიძინა კაპანაძე, Ilia State University M004-3-04259

კოსმოსური სხივების ფიზიკა, ლექცია 8, ნაწილი 11,  ბიძინა კაპანაძე, Ilia State University M004-3-04259

 

 

 

Be Sociable, Share!

Post a Comment