მენეჯმენტი და ორგანიზაციული ქცევა განათლებაში, მაია ბიწაძე M003-2-03909, ლექცია 7, ნაწილი 1,2,3

Description:

ლექცია 7, ნაწილი 1

ლექცია 7, ნაწილი 2

ლექცია 7, ნაწილი 3

Be Sociable, Share!

Post a Comment