მაკროეკონომიკა. ლექცია 4. უმუშევრობის ბუნებრივი დონე. შორენა მაღლაკელიძე. Ilia State University, SOC-SOC-EL-129

Description:

ლექცია 4.ნაწილი 1

ლექცია 4.ნაწილი 2

ლექცია 4.ნაწილი 3

 

Be Sociable, Share!

Post a Comment