მეტაფოროლოგია, ლექცია მეოთხე. თამარ ლომიძე. Ilia State University D-008-2-0346

Description:

მეტაფოროლოგია.ნაწილი პირველი.თამარ ლომიძე.Ilia State University

მეტაფოროლოგია.ნაწილი მეორე. თამარ ლომიძე.Ilia State University

მეტაფოროლოგია.ნაწილი მესამე. თამარ ლომიძე.Ilia State University

მეტაფოროლოგია.ნაწილი მეოთხე. თამარ ლომიძე.Ilia State University

მეტაფოროლოგია.ნაწილი მეხუთე.თამარ ლომიძე.Ilia State University

 

 

Be Sociable, Share!

Post a Comment