მონაცემთა ბაზები და მათი მართვის სისტემები 2.DBMS2. SQL Server-ის სქემები (schema). პავლე მიდოდაშვილი. Ilia State University.

Description:
Be Sociable, Share!

Post a Comment