განათლების ეკონომიკა. ლექცია 4. განათლების სარგებლიანობის გაზომვის მეთოდები. შორენა მაღლაკელიძე. Ilia State University, M003-2-03796

Description:

ლექცია 4. ნაწილი 1

ლექცია 4. ნაწილი 2

ლექცია 4. ნაწილი 3

ლექცია 4. ნაწილი 4

Be Sociable, Share!

Post a Comment