ამოცანების ამოხსნა მათემატიკის დაწყებით კურსში , ლექცია 6. ნუგზარ აბაკელია IliaUni, Ilia State University EDU ELTE/MATH EL 104

Description:

ამოცანების ამოხსნა მათემატიკის დაწყებით კურსში , ლექცია 6.1 ნუგზარ აბაკელია IliaUni, Ilia State University EDU ELTE/MATH EL 104

http://www.youtube.com/watch?v=IUywSV6lTmY</p> <p><strong>ამოცანების ამოხსნა მათემატიკის დაწყებით კურსში , ლექცია 6.2 ნუგზარ აბაკელია IliaUni, Ilia State University EDU ELTE/MATH EL 104</strong></p> <p>http://www.youtube.com/watch?v=i_ByIZhQslQ

Be Sociable, Share!

Post a Comment