ესპანურ-ქართული ლიტერატურული თარგმანი. I ლექცია. თარგმანის ძირითადი საკითხები. თარგმანის კონცეფცია. რა არის ,,Translation Studies”? დისციპლინის მოკლე ისტორია. ვლადიმერ ლუარსაბიშვილი. Ilia State University. HUM-ESP-LIT-EL-113

Description:

 

ესპანურ-ქართული ლიტერატურული თარგმანი. I ლექცია. თარგმანის ძირითადი საკითხები. თარგმანის კონცეფცია. რა არის ,,Translation Studies”? დისციპლინის მოკლე ისტორია. I ნაწილი. ვლადიმერ ლუარსაბიშვილი. Ilia State University. HUM-ESP-LIT-EL-113

ესპანურ-ქართული ლიტერატურული თარგმანი. I ლექცია. თარგმანის ძირითადი საკითხები. თარგმანის კონცეფცია. რა არის ,,Translation Studies”? დისციპლინის მოკლე ისტორია. II ნაწილი. ვლადიმერ ლუარსაბიშვილი. Ilia State University. HUM-ESP-LIT-EL-113

ესპანურ-ქართული ლიტერატურული თარგმანი. I ლექცია. თარგმანის ძირითადი საკითხები. თარგმანის კონცეფცია. რა არის ,,Translation Studies”? დისციპლინის მოკლე ისტორია. III ნაწილი. ვლადიმერ ლუარსაბიშვილი. Ilia State University. HUM-ESP-LIT-EL-113

 

 

 

Be Sociable, Share!

Post a Comment