თერგდალეულები. ლექცია 13, დავით მალაზონია. Ilia State University. HUM-HIST/KART-EL-120

Description:

თერგდალეულები. ლექცია 13, ნაწილი 1. დავით მალაზონია. Ilia State University. HUM-HIST/KART-EL-120

თერგდალეულები. ლექცია 13, ნაწილი 2. დავით მალაზონია. Ilia State University. HUM-HIST/KART-EL-120

თერგდალეულები. ლექცია 13, ნაწილი 3. დავით მალაზონია. Ilia State University. HUM-HIST/KART-EL-120

თერგდალეულები. ლექცია 13, ნაწილი 4. დავით მალაზონია. Ilia State University. HUM-HIST/KART-EL-120

თერგდალეულები. ლექცია 13, ნაწილი 5. დავით მალაზონია. Ilia State University. HUM-HIST/KART-EL-120

თერგდალეულები. ლექცია 13, ნაწილი 6. დავით მალაზონია. Ilia State University. HUM-HIST/KART-EL-120

Be Sociable, Share!

Post a Comment