ძველი საბერძნეთის ისტორია. VIII ლექცია. ათენი და პელოპონესის კავშირი მე-V ს მეორე ნახევარში. მალხაზ თორია. Ilia State University HUM-HIST-EUR-EL-104

Description:

ძველი საბერძნეთის ისტორია. VIII ლექცია. I  ნაწილი. ათენი და პელოპონესის კავშირი ძვ. წ. მე-V ს მეორე ნახევარში. მალხაზ თორია. Ilia State University HUM-HIST-EUR-EL-104

 

ძველი საბერძნეთის ისტორია. VIII ლექცია. II  ნაწილი. ათენი და პელოპონესის კავშირი ძვ. წ.  მე-V ს მეორე ნახევარში. მალხაზ თორია. Ilia State University HUM-HIST-EUR-EL-104

 

ძველი საბერძნეთის ისტორია. VIII ლექცია. III  ნაწილი. ათენი და პელოპონესის კავშირი ძვ. წ.  მე-V ს მეორე ნახევარში. მალხაზ თორია. Ilia State University HUM-HIST-EUR-EL-104

Be Sociable, Share!

Post a Comment