ამოცანების ამოხსნა მათემატიკის დაწყებით კურსში, ლექცია 8. ნუგზარ აბაკელია IliaUni, Ilia State University EDU ELTE/MATH EL 104

Description:

ამოცანების ამოხსნა მათემატიკის დაწყებით კურსში , ლექცია 8. ნაწილი1; ნუგზარ აბაკელია IliaUni, Ilia State University EDU ELTE/MATH EL 104

ამოცანების ამოხსნა მათემატიკის დაწყებით კურსში , ლექცია 8. ნაწილი2; ნუგზარ აბაკელია IliaUni, Ilia State University EDU ELTE/MATH EL 104

 

 

Be Sociable, Share!

Post a Comment