ძველი საბერძნეთის ისტორია. ლექცია IX. პელოპონესის ომი (ძვ.წ. 431-404 წწ). მალხაზ თორია. Ilia State University HUM-HIST-EUR-EL-104

Description:

ძველი საბერძნეთის ისტორია.  ლექცია IX.  I ნაწილი. პელოპონესის ომი (ძვ.წ. 431-404 წწ). მალხაზ თორია. Ilia State University HUM-HIST-EUR-EL-104

 

ძველი საბერძნეთის ისტორია.  ლექცია IX.  II ნაწილი. პელოპონესის ომი (ძვ.წ. 431-404 წწ). მალხაზ თორია. Ilia State University HUM-HIST-EUR-EL-104

 

ძველი საბერძნეთის ისტორია.  ლექცია IX.  III ნაწილი. პელოპონესის ომი (ძვ.წ. 431-404 წწ). მალხაზ თორია. Ilia State University HUM-HIST-EUR-EL-104

 

ძველი საბერძნეთის ისტორია.  ლექცია IX.  IV  ნაწილი. პელოპონესის ომი (ძვ.წ. 431-404 წწ). მალხაზ თორია. Ilia State University HUM-HIST-EUR-EL-104

ძველი საბერძნეთის ისტორია.  ლექცია IX.  V  ნაწილი. პელოპონესის ომი (ძვ.წ. 431-404 წწ). მალხაზ თორია. Ilia State University HUM-HIST-EUR-EL-104

ძველი საბერძნეთის ისტორია.  ლექცია IX.  VI  ნაწილი. პელოპონესის ომი (ძვ.წ. 431-404 წწ). მალხაზ თორია. Ilia State University HUM-HIST-EUR-EL-104

 

 

Be Sociable, Share!

Post a Comment