დისკრეტული მათემატიკის ზოგიერთი საკითხი. 9 ლექცია. თამაშთა თეორია და წრფივი დაპროგრამება. გიორგი რაქვიაშვილი. Ilia State University. M’004-2-04314

Description:
Be Sociable, Share!

Post a Comment