ამოცანების ამოხსნა მათემატიკის დაწყებით კურსში, ლექცია 9 ნუგზარ აბაკელია IliaUni, Ilia State University EDU ELTE/MATH EL 104

Description:

ამოცანების ამოხსნა მათემატიკის დაწყებით კურსში, ლექცია 9, ნაწილი 1 ნუგზარ აბაკელია IliaUni, Ilia State University EDU ELTE/MATH EL 104

 

ამოცანების ამოხსნა მათემატიკის დაწყებით კურსში, ლექცია 9, ნაწილი 2 ნუგზარ აბაკელია IliaUni, Ilia State University EDU ELTE/MATH EL 104

Be Sociable, Share!

Post a Comment