ძველი საბერძნეთის ისტორია. ლექცია XI.მაკედონიის ჰეგემონია ბერძნულ სამყაროში – ფილიპე II. მალხაზ თორია. Ilia State University HUM-HIST-EUR-EL-104

Description:

ძველი საბერძნეთის ისტორია.  ლექცია XI. ნაწილი I.  მაკედონიის ჰეგემონია ბერძნულ სამყაროში – ფილიპე II. მალხაზ თორია. Ilia State University HUM-HIST-EUR-EL-104

 

ძველი საბერძნეთის ისტორია.  ლექცია XI. ნაწილი II.  მაკედონიის ჰეგემონია ბერძნულ სამყაროში – ფილიპე II. მალხაზ თორია. Ilia State University HUM-HIST-EUR-EL-104

 

ძველი საბერძნეთის ისტორია.  ლექცია XI. ნაწილი III.  მაკედონიის ჰეგემონია ბერძნულ სამყაროში – ფილიპე II. მალხაზ თორია. Ilia State University HUM-HIST-EUR-EL-104

Be Sociable, Share!

Post a Comment