ძველი საბერძნეთის ისტორია. ლექცია XII. ალექსანდრე მაკედონელი. მალხაზ თორია. Ilia State University HUM-HIST-EUR-EL-104

Description:

 

ძველი საბერძნეთის ისტორია.  ლექცია XII. ნაწილი I. ალექსანდრე მაკედონელი. მალხაზ თორია. Ilia State University HUM-HIST-EUR-EL-104

 

ძველი საბერძნეთის ისტორია.  ლექცია XII. ნაწილი II. ალექსანდრე მაკედონელი. მალხაზ თორია. Ilia State University HUM-HIST-EUR-EL-104

 

ძველი საბერძნეთის ისტორია.  ლექცია XII. ნაწილი III. ალექსანდრე მაკედონელი. მალხაზ თორია. Ilia State University HUM-HIST-EUR-EL-104

 

ძველი საბერძნეთის ისტორია.  ლექცია XII. ნაწილი IV. ალექსანდრე მაკედონელი. მალხაზ თორია. Ilia State University HUM-HIST-EUR-EL-104

 

Be Sociable, Share!

Post a Comment