ესპანურ-ქართული ლიტერატურული თარგმანი. IV ლექცია. ვინეი და დარბელნეტის მთარგმნელობითი სტრატეგიები, კატფორდის მთარგმნელობითი ტერმინოლოგია, ,,მთარგმნელობითი ძვრა“ ჩეხოსლოვაკიური მეცნიერების შრომებში. ვლადიმერ ლუარსაბიშვილი. Ilia State University. HUM-ESP-LIT-EL-113

Description:

ესპანურ-ქართული ლიტერატურული თარგმანი. IV ლექცია. ვინეი და დარბელნეტის მთარგმნელობითი სტრატეგიები, კატფორდის მთარგმნელობითი ტერმინოლოგია, ,,მთარგმნელობითი ძვრა“ ჩეხოსლოვაკიური მეცნიერების შრომებში. ნაწილი 1; ვლადიმერ ლუარსაბიშვილი. Ilia State University. HUM-ESP-LIT-EL-113

ესპანურ-ქართული ლიტერატურული თარგმანი. IV ლექცია. ვინეი და დარბელნეტის მთარგმნელობითი სტრატეგიები, კატფორდის მთარგმნელობითი ტერმინოლოგია, ,,მთარგმნელობითი ძვრა“ ჩეხოსლოვაკიური მეცნიერების შრომებში. ნაწილი 2; ვლადიმერ ლუარსაბიშვილი. Ilia State University. HUM-ESP-LIT-EL-113

Be Sociable, Share!

Post a Comment