ესპანურ-ქართული ლიტერატურული თარგმანი. V ლექცია. მარი სნელ–ჰორნბის ,,ინტეგრაციული მიდგომა“. ჰოლც–მანტარის ,,მთარგმნელობითი მოქმედების“ მოდელი. სკოპოსის თეორია. თარგმანზე ორიენტირებული ტექსტის ანალიზი – ქრისტიან ნორდი. ვლადიმერ ლუარსაბიშვილი. Ilia State University. HUM-ESP-LIT-EL-113

Description:

ესპანურ-ქართული ლიტერატურული თარგმანი. V ლექცია. მარი სნელ–ჰორნბის ,,ინტეგრაციული მიდგომა“. ჰოლც–მანტარის ,,მთარგმნელობითი მოქმედების“ მოდელი. სკოპოსის თეორია. თარგმანზე ორიენტირებული ტექსტის ანალიზი – ქრისტიან ნორდი. ნაწილი 1; ვლადიმერ ლუარსაბიშვილი. Ilia State University. HUM-ESP-LIT-EL-113

ესპანურ-ქართული ლიტერატურული თარგმანი. V ლექცია. მარი სნელ–ჰორნბის ,,ინტეგრაციული მიდგომა“. ჰოლც–მანტარის ,,მთარგმნელობითი მოქმედების“ მოდელი. სკოპოსის თეორია. თარგმანზე ორიენტირებული ტექსტის ანალიზი – ქრისტიან ნორდი.ნაწილი 2; ვლადიმერ ლუარსაბიშვილი. Ilia State University. HUM-ESP-LIT-EL-113

Be Sociable, Share!

Post a Comment