ესპანურ-ქართული ლიტერატურული თარგმანი. VI ლექცია. დისკურსი და რეგისტრული ანალიზის მიდგომები. თარგმანის ხარისხის შეფასების ჰაუსის მოდელი. ბეიკერი: ტექსტი და ანალიზის პრაგმატული დონე. ვლადიმერ ლუარსაბიშვილი. Ilia State University. HUM-ESP-LIT-EL-113

Description:

ესპანურ-ქართული ლიტერატურული თარგმანი. VI ლექცია. დისკურსი და რეგისტრული ანალიზის მიდგომები. თარგმანის ხარისხის შეფასების ჰაუსის მოდელი. ბეიკერი: ტექსტი და ანალიზის პრაგმატული დონე.  ნაწილი 1; ვლადიმერ ლუარსაბიშვილი. Ilia State University. HUM-ESP-LIT-EL-113

ესპანურ-ქართული ლიტერატურული თარგმანი. VI ლექცია. დისკურსი და რეგისტრული ანალიზის მიდგომები. თარგმანის ხარისხის შეფასების ჰაუსის მოდელი. ბეიკერი: ტექსტი და ანალიზის პრაგმატული დონე. ნაწილი 2; ვლადიმერ ლუარსაბიშვილი. Ilia State University. HUM-ESP-LIT-EL-113

Be Sociable, Share!

Post a Comment