ესპანურ-ქართული ლიტერატურული თარგმანი. VII ლექცია. კონტექსტისა და დისკურსის სემიოტიკური დონე – ბ. ჰატიმი და ი. მეისონი. სისტემური თეორიები. პოლისისტემური თეორია. გ. ტოური და დესკრიპტიული თარგმანმცოდნეობა. ვლადიმერ ლუარსაბიშვილი. Ilia State University. HUM-ESP-LIT-EL-113

Description:

ესპანურ-ქართული ლიტერატურული თარგმანი. VII ლექცია. კონტექსტისა და დისკურსის სემიოტიკური დონე – ბ. ჰატიმი და ი. მეისონი. სისტემური თეორიები. პოლისისტემური თეორია. გ. ტოური და დესკრიპტიული თარგმანმცოდნეობა. ნაწილი 1; ვლადიმერ ლუარსაბიშვილი. Ilia State University. HUM-ESP-LIT-EL-113

ესპანურ-ქართული ლიტერატურული თარგმანი. VII ლექცია. კონტექსტისა და დისკურსის სემიოტიკური დონე – ბ. ჰატიმი და ი. მეისონი. სისტემური თეორიები. პოლისისტემური თეორია. გ. ტოური და დესკრიპტიული თარგმანმცოდნეობა. ნაწილი 2; ვლადიმერ ლუარსაბიშვილი. Ilia State University. HUM-ESP-LIT-EL-113

Be Sociable, Share!

Post a Comment