ესპანურ-ქართული ლიტერატურული თარგმანი. VIII ლექცია. თარგმანის კანონები. ჩესტერმანის მთარგმნელობითი ნორმები. დესკრიპტიული თარგმანის სხვა მოდელები: ხ. ლამბერტი და ჰ. ვან გორპი, მანიპულაციური სკოლა. ვლადიმერ ლუარსაბიშვილი. Ilia State University. HUM-ESP-LIT-EL-113

Description:

ესპანურ-ქართული ლიტერატურული თარგმანი. VIII ლექცია. თარგმანის კანონები. ჩესტერმანის მთარგმნელობითი ნორმები. დესკრიპტიული თარგმანის სხვა მოდელები: ხ. ლამბერტი და ჰ. ვან გორპი, მანიპულაციური სკოლა. ნაწილი 1;  ვლადიმერ ლუარსაბიშვილი. Ilia State University. HUM-ESP-LIT-EL-113

ესპანურ-ქართული ლიტერატურული თარგმანი. VIII ლექცია. თარგმანის კანონები. ჩესტერმანის მთარგმნელობითი ნორმები. დესკრიპტიული თარგმანის სხვა მოდელები: ხ. ლამბერტი და ჰ. ვან გორპი, მანიპულაციური სკოლა. ნაწილი 2;  ვლადიმერ ლუარსაბიშვილი. Ilia State University. HUM-ESP-LIT-EL-113

Be Sociable, Share!

Post a Comment