ესპანურ-ქართული ლიტერატურული თარგმანი. IX ლექცია. თარგმანი როგორც ,,ხელახლა დაწერა“ – ა. ლეფევერე. თარგმანი და სქესი – ს.საიმონი. ვლადიმერ ლუარსაბიშვილი. Ilia State University. HUM-ESP-LIT-EL-113

Description:

ესპანურ-ქართული ლიტერატურული თარგმანი. IX ლექცია. თარგმანი როგორც ,,ხელახლა დაწერა“ – ა. ლეფევერე. თარგმანი და სქესი – ს.საიმონი. ნაწილი 1; ვლადიმერ ლუარსაბიშვილი. Ilia State University. HUM-ESP-LIT-EL-113

ესპანურ-ქართული ლიტერატურული თარგმანი. IX ლექცია. თარგმანი როგორც ,,ხელახლა დაწერა“ – ა. ლეფევერე. თარგმანი და სქესი – ს.საიმონი. ნაწილი 2; ვლადიმერ ლუარსაბიშვილი. Ilia State University. HUM-ESP-LIT-EL-113

Be Sociable, Share!

Post a Comment