ჩრდილო კავკასიელ ხალხთა ისტორია და კულტურა.ლექცია 7.ვლადიმერ კიკილაშვილი.Ilia state University

Description:

ჩრდილო კავკასიელ ხალხთა ისტორია და კულტურა.ლექცია 7. ნაწილი 1

ჩრდილო კავკასიელ ხალხთა ისტორია და კულტურა.ლექცია 7. ნაწილი 2

ჩრდილო კავკასიელ ხალხთა ისტორია და კულტურა.ლექცია 7. ნაწილი 3

Be Sociable, Share!

Post a Comment