ჩრდილო კავკასიელ ხალხთა ისტორია და კულტურა.ლექცია10.ვლადიმერ კიკილაშვილი.Ilia state University

Description:

ჩრდილო კავკასიელ ხალხთა ისტორია და კულტურა.ლექცია 10 ნაწილი 1

ჩრდილო კავკასიელ ხალხთა ისტორია და კულტურა.ლექცია 10 ნაწილი 2

ჩრდილო კავკასიელ ხალხთა ისტორია და კულტურა.ლექცია 10 ნაწილი 3

ჩრდილო კავკასიელ ხალხთა ისტორია და კულტურა.ლექცია 10 ნაწილი 4

Be Sociable, Share!

Post a Comment