ჩრდილო კავკასიელ ხალხთა ისტორია და კულტურა.ლექცია11.ვლადიმერ კიკილაშვილი.Ilia state University

Description:

ჩრდილო კავკასიელ ხალხთა ისტორია და კულტურა.ლექცია11 ნაწილი 1

ჩრდილო კავკასიელ ხალხთა ისტორია და კულტურა.ლექცია11 ნაწილი 2

ჩრდილო კავკასიელ ხალხთა ისტორია და კულტურა.ლექცია11 ნაწილი 3

Be Sociable, Share!

Post a Comment