ძალადობა ბავშვთა მიმართ ლექცია 1 ნუგზარ აბაკელია. Ilia State Universety. EDU EL 118

Description:

ძალადობა ბავშვთა მიმართ ლექცია 1. ნაწილი 1. ნუგზარ აბაკელია. Ilia State Universety.  EDU EL 118

 

 

ძალადობა ბავშვთა მიმართ ლექცია 1. ნაწილი 2. ნუგზარ აბაკელია. Ilia State Universety.  EDU EL 118

 

 

 

 

Be Sociable, Share!

Post a Comment