ძალადობა ბავშვთა მიმართ ლექცია 2 ნუგზარ აბაკელია. Ilia State Universety. EDU EL 118

Description:

 ძალადობა ბავშვთა მიმართ ლექცია 2. ნაწილი 1 ნუგზარ აბაკელია. Ilia State Universety.  EDU EL 118

 

 

 

 

ძალადობა ბავშვთა მიმართ ლექცია 2. ნაწილი 2 ნუგზარ აბაკელია. Ilia State Universety.  EDU EL 118

 

 

Be Sociable, Share!

Post a Comment