ასტრონომიის რჩეული თავები, ლექცია 9, ბიძინა კაპანაძე, M004-

Description:
თანამედროვე ასტრონომიული დაკვირვებები, ლექცია 9, ნაწილი 4, ბიძინა კაპანაძე, Ilia State University

 

Be Sociable, Share!

Post a Comment