ნაციონალიზმის სწავლებანი. ლექცია 4

Description:

ალექსანდრე გაბისონია.   ”დემოსისა” და ”ეთნოსის” წინააღმდეგობა და პრობლემატიკა. ლექცია 4 ; ნაწილი 1

ალექსანდრე გაბისონია.   ”დემოსისა” და ”ეთნოსის” წინააღმდეგობა და პრობლემატიკა. ლექცია 4 ; ნაწილი 2

ალექსანდრე გაბისონია.   ”დემოსისა” და ”ეთნოსის” წინააღმდეგობა და პრობლემატიკა. ლექცია 4 ; ნაწილი 3

 

Be Sociable, Share!

Post a Comment