სანოტარო სამართალი. ლექცია 7

Description:

თინათინ რურუა. სანოტარო სამართალი. ნოტარიუსის არქვში დაცული აქტების ასლების, აქტებიდან ამოწერებისა და აქტების შესახებ მოწმობების გაცემა. ლექცია 7 , ნაწილი 1

თინათინ რურუა. სანოტარო სამართალი. ფაქტებისა და განცხადებების დამოწმება. ლექცია 7. ნაწილი 2

Be Sociable, Share!

Post a Comment