ძალადობა ბავშთა მიმართ. ლექცია 5.ნუგზარ აბაკელია. Ilia State Universety. EDU EL 118

Description:

ძალადობა ბავშთა მიმართ. ნუგზარ აბაკელია. ლექცია 5 , ნაწილი 1

ძალადობა ბავშთა მიმართ. ნუგზარ აბაკელია. ლექცია 5, ნაწილი 2

 

Be Sociable, Share!

Post a Comment