ძალადობა ბავშთა მიმართ. ლექცია 3.ნუგზარ აბაკელია. Ilia State Universety. EDU EL 118

Description:

ძალადობა ბავშთა მიმართ. ნუგზარ აბაკელია.  ლექცია 3, ნაწილი  1

ძალადობა ბავშთა მიმართ. ნუგზარ აბაკელია.  ლექცია 3, ნაწილი  2

ძალადობა ბავშთა მიმართ. ნუგზარ აბაკელია.  ლექცია 3, ნაწილი  3

ძალადობა ბავშთა მიმართ. ნუგზარ აბაკელია.  ლექცია 3, ნაწილი  4

Be Sociable, Share!

Post a Comment