რატომ მოგვწონს ან არ მოგვწონს სხვები ? ნინო ჯავახიშვილი; ლექცია 1

Description:

  ” რატომ მოგვწონს ერთმანეთი” ?  ნინო ჯავახიშვილი;    ლექცია 1-ლი ;

(ეფუძნება არონსონის სახელმძღვანელოს მე-8 თავის — ,,მოწონება, სიყვარული და პიროვნებათშორისი მგრძნობიარობა” — პირველ ნაწილს).

Be Sociable, Share!

Post a Comment