რატომ მოგვწონს ან არ მოგვწონს ერთმანეთი? შესავალი ნაწილი

Description:

კურსი: რატომ მოგვწონს ან არ მოგვწონს სხვები. შესავალი ნაწილი. ნინო ჯავახიშვილი

Be Sociable, Share!

Post a Comment