რატომ მოგვწონს ან არ მოგვწონს სხვები ?

Description:

კურსის ხელმძღვანელი: ნინო ჯავახიშვილი
კურსის სახელწოდება: რატომ მოგვწონს ან არ მოგვწონს სხვები?
ლექცია:  , ,რატომ მოგვწონს ერთმანეთი?”  ლექცია # 4

(ეფუძნება არონსონის სახელმძღვანელოს მე-8 თავის — ,,მოწონება, სიყვარული და პიროვნებათშორისი მგრძნობიარობა” — მეორე ნაწილს).

Be Sociable, Share!

Post a Comment