რატომ მოგვწონს ან არ მოგვწონს სხვები ? ლექცია 8

Description:

ნინო ჯავახიშვილი
წინასწარგანწყობა – ეფუძნება არონსონის სახელმძღვანელოს მე-7 თავის “წინასწარგანწყობის” მეორე ნაწილს

Be Sociable, Share!

Post a Comment