რატომ მოგვწონს ან არ მოგვწონს სხვები ? ლექცია 6

Description:

წინასწარგანწყობა-ეფუძნება არონსონის სახელმძღვანელოს მე-7 თავის-“წინასწარგანწყობის” პირველ ნაწილს.

Be Sociable, Share!

Post a Comment