საუბრები მათემატიკაზე. ლექცია. ნუგზარ აბაკელია

Description:

საუბრები მათემატიკაზე 5წლ პრაქტ

საუბრები მათემატიკაზე 4წლ პრაქტ

http://youtu.be/qTjQrgLuTiIs

საუბრები მათემატიკაზე 3წლ პრაქტ

საუბრები მათემატიკაზე. ლექცია 5.

http://www.youtube.com/watch?v=IEX95hHZJ-M

საუბრები მათემატიკაზე. ლექცია 4.

http://www.youtube.com/watch?v=C99pYNBpmQw

საუბრები მათემატიკაზე. ლექცია 3.

http://www.youtube.com/watch?v=I9ww9HryiVQ

საუბრები მათემატიკაზე. ლექცია 2.

http://www.youtube.com/watch?v=Rto-N7kmkOw

საუბრები მათემატიკაზე. ლექცია 1.

http://www.youtube.com/watch?v=sebZSpb4EMI

Be Sociable, Share!

Post a Comment