დისკრეტული მათემატიკის ზოგიერთი საკითხი. 1 ლექცია. დარგთაშორისი ბალანსის თეორია. გიორგი რაქვიაშვილი. Ilia State University

Description:
Be Sociable, Share!

Post a Comment