ანდღულაძე – დავის განხილვის ალტერნატიული საშუალებანი და საპროცესო რეგულირება 1-1

Description:

ქეთევან ანდღულაძე – დავის განხილვის ალტერნატიული საშუალებანი და საპროცესო რეგულირება, ლექცია 2, მოლაპარაკება, ნაწილი 1

Be Sociable, Share!

Post a Comment