გარეგალაქტიკური ასტრონომია, ლექცია 2, ბიძინა კაპანაძე, Ilia State University