გარეგალაქტიკური ასტრონომია, ლექცია 5, ნაწილი 1, ბიძინა კაპანაძე, Ilia State University