საბანკო და სადაზღვევო საქმე, ლექცია 2, ნინო ნიავაძე, Ilia State University