საბანკო და სადაზღვევო საქმე, სუბროგაცია და რეგრესი, ლექცია 3, ნაწილი 2, ნინო ნიავაძე, Ilia State University