ეკონომიქსი; ლექცია 23

დიმიტრი ჯაფარიძე-წარმოება და ეკონომიკური ზრდა. ლექცია 23, ნაწილი 1

დიმიტრი ჯაფარიძე-წარმოება და ეკონომიკური ზრდა. ლექცია 23, ნაწილი 2